Updates

***מחויבות של אהבה***
החתונה של ישראל עם אלוקיו
במעמד הר סיני
מאפשרת לנו הזדמנות
לדלות מסרים לחיינו
,על היחס שבין אהבה ולמחויבות
ולהעמיק את השיח בינינו
:על "עשרת הדיברות" הזוגיים שלנו

:להצטרפות

Sign up

שגרת החיים
טומנת בחובה ניסיון קשה.
שגרת הזוגיות
מעמידה אותנו בפני אתגר.
האם נתרגל אל המובן והרגיל
?או שנחיה את הנס של הנישואין שלנו
?ואיך מכניסים טעם לחיי הזוגיות

❤ לב אל לב ❤
אנחנו שמחים לשתף אתכם
בהרצגה חדשה על זוגיות


הרצגה משולבת עם קטעי הצגה מעוררי מחשבה
.הנוגעים לחיי הזוגיות של כל אחד ואחת

?איפה זה מתקיים
!אצלכם בישוב
רק תארגנו זוגות
שרוצים להשקיע עוד קצת בזוגיות שלהם
ולהצמיח אותה בכיף 😃
...ואנחנו בדרך

להמלצות ממקומות שכבר הופענו
לפרטים והזמנות
...

Read More
Learn more

Contact Us

Contact

Call now
  • 054-545-9014

Address

Get directions
קיסריה
Israel
Get quote
Message sent. We'll get back to you soon.