Posted on Jul 22, 2019

בדרך ערך - אסף וצופיה זילברפלד

מסע בין הדורות

Aug 12, 2019 – Aug 12, 2019
מסע בין הדורות הוא סיור ייחודי
המחבר בין סבים / סבתות לנכדים שלהם
דרך סיפורים, הצגות ומשחקים נגלה את ההיסטוריה של קיסריה הקסומה ואת הקשר שבין הדורות.
Get quote
Message sent. We'll get back to you soon.